Friday, March 30, 2007

ကံဆိုးကာစ ဗမာျပည္

ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ့ ၄၅ႏွစ္ကာလက ဗမာႏိုင္ငံရဲ႕ ကံၾကမၼာကို ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ျဖစ္သြားေစတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးအေၾကာင္း တစိတ္တပိုင္း။ ထံုးစံအတိုင္း ( ) ထဲက က်ေနာ္လက္ေဆာ့ထားတာေတြေတာ့ သည္းခံဖတ္ေပါ့ေနာ္။

မတ္လ (၇)ရက္ေန႔စဲြပါ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ေရးသားထားသည္မွာ…

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရသည္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္ပန္းတိုင္သို႔ ခ်ီတက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ဆိုရွယ္လစ္ပန္းတိုင္သို႔ ခ်ီတက္ရာတြင္ ပ-ထ-စ၊ ဖ-ဆ-ပ-လ၊ ပ-မ-ည-တ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ားျဖင့္ ညီၫြတ္စြာ လက္တဲြ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ လက္ရိွ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒသည္ မတိက်ဘဲ လိုသလို ဆဲြယူႏိုင္သျဖင့္ အေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆဲြမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ (၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒတို႔တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွေၾကာင္း။ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀တ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕ အေနနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆဲြရန္ အမ်ဳိးသားညီလာခံႀကီးကို က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေရြးေကာက္ခံ အမတ္မ်ားနဲ႔ လက္တဲြေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း။….)

အေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆဲြရာတြင္ ပါတီႀကီး (၃)ပါတီႏွင့္ ၫိႈႏိႈင္းေရးဆဲြသြားမည္ျဖစ္၍ အေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆဲြရန္ ပါတီႀကီး (၃)ပါတီကလည္း အခ်က္အလက္မ်ားကို စဥ္းစားထားၾကေစလိုေၾကာင္းျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက မတ္လ (၂၄)ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဒဂံုရိပ္သာ၌ (ပ-ထ-စ၊ ဖ-ဆ-ပ-လ၊ ပ-မ-ည-တ) ႏိုင္ငံေရး (၃)ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဘိတ္ေခၚေဆြးေႏြးရာတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္ဟု ထပ္မံသိရိွရ၏။ (စဥ္းစားခိုင္းယံုပါ။ စဥ္းစားတာေတြကို အသံုးျပဳမယ္ဆိုတာ မပါပါဘူး။)

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

မလိုလားအပ္။

လက္ရိွ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ကဲြျပားေနျခင္းမွာ မလိုလားအပ္ေၾကာင္း ျပာၾကားလိုက္သည္ ဆို၏။ (ကဲ…အဲဒီတည္းက သိဖို႔ေကာင္းတယ္ သူေလး ေရလာေျမာင္းေပး လုပ္ေနၿပီဆိုတာကို)

ေဆြးေႏြးေနပါသည္။

ဖမ္းဆီးထားေသာ (ပထစအစိုးရအဖဲြ႕၀င္) မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရႏွင့္ လက္တဲြ၍ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွေၾကာင္း။ လက္တြဲ မေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားအား ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္လည္း ေျပာျပသည္ဆို၏။ (ေဆြးေႏြးေနပါတယ္ ေခါင္းညိတ္ပါ။ ေခါင္းမညိတ္ရင္ လက္ထိတ္ပါ။)

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းစဥ္ အခ်ိန္ကကဲ့သို႔ပင္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ျဖင့္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ဆက္ဆံေဆြးေႏြးသည္ဟု သိရိွရေလသည္။

ေနာင္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သလို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ေျပာျပလိုက္ေသးသည္ဆို၏။ (သင့္ေလ်ာ္မွ ေဆြးေႏြးမွာ။ မသင့္ေလ်ာ္ေတာ့ မေဆြးေႏြးဘူးေပါ့)

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ထုတ္ ေဒါင္းစၾကာလုလင္၏ ဗမာျပည္ေဟာကိန္းႏွင့္ ေမာ္ကြန္း၀င္မွတ္တမ္း (စာမ်က္ႏွာ ၁၄၁-၁၄၅) မွ တိုက္ရိုက္ ကူးခ်သည္။ ၁၇-၅-၆၂ ေန႔တြင္ စက္တင္ပံုႏွိပ္၍ ေမာင္စိန္ၫြန္႔ မန္းသူရိယက တာ၀န္ခံ ထုတ္ေ၀သည္။

2 comments:

ေဘာ္လံုးပဲြ

ေဘာ္လံုးပဲြ

ထမင္းတနပ္၊ ငတ္ေပါင္းမ်ားလွ

စိတ္မာန္ထေနေသာ

ေဒါသႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား။

ရံုးအုပ္ကဆဲ၊ မိန္းမကမဲ

ေႂကြးရွင္ကဆဲြ

မရဲမရြံ႕၊ မ၀ံ့စိတ္က်

စိတ္မာန္ပြေနေသာ

ရံုးက စာေရးကေလးမ်ား။

ေမွာင္ခိုကုန္တဲ့

ဘူတာရံုမွာ၊ ရွာေဖြေရးဆင္း

မ်က္ႏွာတင္းလ်က္

ေတာနင္းဒလၾကမ္း၊ အဖမ္းခံရ

ဘ၀ကိုနာ

စိတ္ဆာေနေသာကုန္သည္။

စာအုပ္တိုက္ ပတ္ဗလစ္ရွာက

ေနာက္တခါမွ ငါးက်ပ္ယူပါဟု

အခါခါအခ်ိန္းခံရေသာ

စာေရးဆရာ။

အလုပ္သမား၊ စာေရးစားႏွင့္

ခါးကုန္းပိန္ေသး၊ ရံုးစာေရးတို႔

ေဘာ္လံုးပဲြဆီ ေျပးၿပီးလွ်င္

“ေဟ့ေကာင္….နီတိုး၊ မေအရိုးကို

ေျခခ်ဳိးလိုက္ကြ…။

ဟိုဖက္က စြပ္ပယား

ေခါက္ဆဲြ စားသလား…

ေခြးမသားစူ၀က္….”

စိတ္ထြက္ထြက္ႏွင့္၊ လက္သီးဆုပ္ျပ

ေဒါသျဖစ္သမွ်

မိမိရရေကာ္ဆဲ၊ စိတ္ဆာတာနဲ႔ အေတာ္ဘဲ။

ရင္ထဲ ဒါမွ ရွင္းေလသတည္း။

ေဘာ္လံုးပဲြအၿပီး

ထီးစုတ္ကေလးႏွင့္ စာေရးဆရာ

ပတ္ဗလစ္ရွာထံ

မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြး

အေရးဆိုရန္

ခပ္ကုပ္ကုပ္ႏွင့္ သုတ္သုတ္ျပန္ေလၿပီ။

အလုပ္သမား

ဘတ္စကားကိုတိုး၊ ၫိႈးလ်လ်မ်က္ႏွာႏွင့္

သာေကတကို ျပန္ရရွာေခ်ၿပီ။

ေနာက္တေန႔မနက္

စာေရးကေလး ရံုးျပန္တက္ေသာ္

ရံုးစာအုပ္ေရွ႕မွာႂကြက္၊ မ်က္ႏွာကေလးဆီးရြက္ႏွင့္

လက္ႏွိပ္စက္ရိုက္ေနျပန္ေလသတည္း။

(၂၄-၁-၆၉ မွ ၂၅-၂-၇၃)

ဦးတင္မုိးရဲ႕ ပုဂံေက်ာင္းက ေခါင္းေလာင္းသံ ကဗ်ာစာအုပ္မွပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ေရာ ေဘာ္လံုးပဲြေတြမွာ ဘာေၾကာင့္ ဆဲၾကသလဲ။

မွတ္မွတ္ရရေပါ့။ ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္က သု၀ဏၰေဘာလံုးကြင္းႀကီးထဲမွာ မီးကုန္ယမ္းကုန္ အင္တိုက္အားတိုက္ လိႈက္လိႈက္လွဲလဲွ စိတ္ပါလက္ပါ ဆဲခဲ့ဖူးတယ္။ ဘ၀မွာ ၾကည့္ဖူးတဲ့ ေဘာလံုးပဲြေတြထဲမွာ အဲဒီပဲြဟာ ရင္ခုန္စရာ အေကာင္းဆံုး၊ ေဒါကန္စရာ အေကာင္းဆံုး၊ ေပ်ာ္စရာ အေကာင္းဆံုး။ ၾကည့္ဖူးရင္မွတ္မိလိမ့္မယ္။ “ဘဏၰာအခြန္နဲ႔ ကာကြယ္ေရး” ေနာက္ဆံုးဗိုလ္လုပဲြ။

ပဲြၾကည့္စင္တိုင္းရဲ႕ အေပၚတ၀က္ကို အစိမ္းရင့္ေရာင္ ၀တ္စံုေတြ ပဲြမစခင္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာထဲက ေနရာယူထားခဲ့ၾကတာေပါ့။ အထက္စီးကေန ေရဘူးေတြ၊ ေျပာင္းဖူးရိုးေတြ၊ ရံဖန္ရံခါ ေသးထုပ္ေတြ ေအာက္က ပရိတ္သတ္ေပၚ က်ေရာက္ရင္ ဘာမွ မျဖစ္ေပမယ့္ ေအာက္က အေပၚကို တံု႔ျပန္ၿပီဆိုရင္ လံုျခံဳေရးေတြ ေရာက္လာတတ္တာပ။ ဒီလိုကို ေပၚတင္အႏိုင္က်င့္ ခံခဲ့ရတယ္။

ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ျပည္သူေတြႏိုင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီပဲြဟာ ဘဏၰာအခြန္နဲ႔ ကာကြယ္ေရး ေဘာလံုးပဲြမဟုတ္ခဲ့ဘူး။ လူထုနဲ႔ စစ္တပ္ ပဲြျဖစ္ခဲ့တယ္။ ပဲြအၿပီး က်ေနာ္တို႔ေတြ၊ ျပည္သူေတြ ေအာင္ပဲြခံခဲ့ပံုေတြ ခုထိျမင္ေယာင္ေနတုန္းပဲ။ သု၀ဏၰကြင္းထဲက ၿပိဳဆင္းလာတဲ့ လူအုပ္၊ ကြင္းျပင္က ၀င္ခြင့္မရလိုက္တဲ့ လူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်က္လံုးေတြနဲ႔ ရင္ခုန္တဲ့အေမး။ က်ေနာ္တို႔ လမ္းေပၚမွာ ကခဲ့ၾကတယ္။ မီးပိြဳင့္ေတြမွာ ကားေတြက ေမး၊ က်ေနာ္တို႔က ေျဖ “ဘဏၰာအခြန္၊ ဘဏၰာအခြန္”။ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္၊ ဟြန္းေတြတီးၾက။ ဘရာဇီးကမၻာ့ဖလား ေအာင္ပဲြခံတာ ပ်င္းတယ္။ ဂ်ာမနီ ယူရိုေအာင္ပဲြခံတာ ပ်င္းတယ္။ ယူေအအီး အာရွဖလားေအာင္ပြဲခံတာ ပ်င္းတယ္။ ဒါေအာင္ပဲြ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေအာင္ပဲြ။

2 comments:

Thursday, March 29, 2007

ဘုန္ႀကီး၀တ္ခြင့္ႏွင့္ တို႔ဗမာျပည္မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ဘုန္းႀကီး၀တ္ခြင့္ မရလို႔ တကုိယ္ေတာ္ဆႏၵျပေနတဲ့ ကိုထင္ေက်ာ္ရဲ႕ပံုေတြပါ။


လာဖမ္းသြားတဲ့ပံုေလးလဲ ပါသပ။

ဓာတ္ပံုရိုက္ျဖစ္လိုက္တဲ့ သူမ်ားကို မသိေပမယ့္ ေက်းဇူးပါ။ ဒါမ်ဳိးဆိုတာ သမိုင္းမွာ ျမင္ရခဲတယ္။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဆႏၵျပပဲြမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ကိုထင္ေက်ာ္အပါအ၀င္ ၆ေယာက္ကို ဘုန္းႀကီးေပးမ၀တ္တဲ့သတင္းပါ။ ဂ်ာနယ္ဖတ္သူတိုင္း ေတြ႕ၾကရမယ့္ဟာေလးေပါ့။

ဆႏၵျပဖူးလို႔ ဘုန္းႀကီးေပးမ၀တ္ဘူးတဲ့။ ဗုေဒၶါ..ဒီလိုသာဆို ဗမာႏိုင္ငံႀကီးေတာ့ ရဟန္းရွားပါးတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ေတာ့မွာပဲ။ ခက္ခက္ေခ်ေသး။ ဆႏၵျပတဲ့ျပစ္မႈေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးမ၀တ္ရရင္ ခုိးဖူး၊ ၀ွက္ဖူး၊ သတ္ဖူးတဲ့ လူေတြလည္း ဘုန္းႀကီး ေပးမလုပ္သင့္ေပဘူးေပါ့။ ကိုင္း…သြားၾကေပေတာ့ ငရဲကို။ (ဗမာျပည္စစ္တပ္ႀကီးေတာ့ ဒီအတိုင္းဆို ကုသိုလ္ရစရာ မျမင္)

ေတာ္ေသးတာေပါ့ ေဂါတမေခတ္တုန္းက ဒီလို အစိုးရမဟုတ္ေပလို႔။ ႏို႔မို႔လို႔ကေတာ့ အဂၤုလိမာလတေယာက္ ရဟန္းဘ၀ ေရာက္ႏိုင္မယ္မဟုတ္ဘူး။ ေဂါတမလည္း အဂၤုလိမာလကို ရဟန္းျပဳခါနီးက်မွ ရဲစခန္းသြား ေထာက္ခံခ်က္ေတာင္းေနရအံုးမယ္။

(ေတာ္ေလာက္ၿပီ။ ေတာ္ၾကာငရဲမင္း မ်က္စိစားပါးေမႊးစူးေနအံုးမယ္။)

2 comments:

Wednesday, March 28, 2007

In honour of the Resistance Day

Major General Aung San pledges

to fight for country

H. E. Major General Aung San, War Minister, speaking on behalf of the Army at the send-off ceremony on Saturday, pledged the country till final victory is won. He disclosed that he himself was departing with the soldiers to frontlines, and that he would share whatever hardships they would meet. He said “Our army will fight for the benefit to the country, and, if needs be, we will offer ourselves as the very bulwarks against the attacks of the enemy. We will fight the enemy with all the strength in our possession. Unless we can drive the enemy away from our country, and unless we can beat him decisively, our freedom will always be in jeopardy. Let us therefore advance so that the prosperity of our children will be secured.”“Greater Asia

Rangoon-Tuesday-March 20, 1945.

0 comments:

Tuesday, March 27, 2007

ေတာ္လွန္ေရးေန႔


ဒီေန႔ ဗမာျပည္ရဲ႕ ၆၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ပါ။ ေၾသာ္…ဘာလိုလိုနဲ႔ တတိုင္းတျပည္လံုး အံုးအံုးႂကြက္ႂကြက္ စိတ္တူကိုယ္တူ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏဲႊခဲ့တာ ၆၂ ႏွစ္ႀကီးမ်ားေတာင္ ရိွခဲ့ေပါ့။ အတိအက်ေျပာရရင္ ဖက္ဆစ္ကို ေတာ္လွန္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ေပါ့။

တပ္မေတာ္ေန႔လို႔ ရုပ္တည္နဲ႔ ဆိုတဲ့သူေတြကလည္း ဆိုပါတယ္။ က်ေနာ္တဦးခ်င္းရဲ႕အျမင္အရ တပ္မေတာ္ေန႔ဆိုတာ တပ္မေတာ္ႀကီးကို စတင္ထူေထာင္တဲ့ေန႔ပဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ေန႔လို႔ ရံုးပိတ္ရက္ကေလး ထပ္တိုးခ်င္ရင္ (သႀကၤန္ေတာင္ ၁၀ရက္ပိတ္ေသးတာ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္အဖဲြ႕၀င္ေတြ ယိုးဒယားႏိုင္ငံ ဗန္ေကာက္မွာ လက္ေမာင္းေသြးေဖာက္ သစၥာေရေသာက္ၿပီး ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ႀကီးကို စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ကိုသာ သတ္မွတ္သင့္ပါေၾကာင္း။ (တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ေပါ့ေနာ္….ဒီလက္ေမာင္းေသြးေဖာက္ ေသာက္ၾကတဲ့ အထဲမွာ ဗိုလ္ေန၀င္း မပါပါဘူးခင္ဗ်ာ။ သမိုင္းမွာ ဘယ္တုန္းကမွ အဲဒီအေၾကာင္း ထည့္မသင္ပါဘူး။ မွတ္ေလာ့)

ဒါေၾကာင့္ ယေန႔သည္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ျဖစ္၏။ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ျဖစ္၏။ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ျဖစ္၏။

0 comments:

Monday, March 26, 2007

ေဂါတမလက္ထက္က ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

“ႏွမေတာ္…ဘုရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးန႔ဲ ဂဏ(ျပည္သူ႔)အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ ဒီေနရာမွာ အေျခခံပီး ျခားနားၾကတာပဲ။ ဂဏတႏၲရဟာ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပဲ ျဖစ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ယႏၲယားဟာ အာဏာနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြ အေပၚမွာ အေျခမခံဘဲ တာ၀န္နဲ႔ ၀တၱရားေပၚမွာပဲ အေျခခံတယ္။ ဂဏတႏၲရဟာ အုပ္ခ်ဳပ္စိုးမိုးဖို႔ မဟုတ္ဘူး၊ ျပည္သူေတြအားလံုး ခ်မ္းခ်မ္းေျမ့ေျမ့ မွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္ စီမံေပးဘို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ရာဇတႏၲရကေတာ့ ဘုရင္ႀကီး ဘုရင္ငယ္ေတြရဲ႕ အခြင့္အာဏာအတြက္ျဖစ္တယ္။ …………………………………………………………………………………………………………

အဲဒီမွာ ျဗဟၼဏေတြရိွတယ္။ ၀သွ်ေတြရိွတယ္။ သုႏၲရေတြရိွတယ္။ သူတို႔ဟာ တမ်ဳိးနဲ႔တမ်ဳိး အဆင့္အတန္း ခဲြျခားပီး မသင့္ၾကဘူး။ ဒီလို မသင့္မတင့္ ျဖစ္ေနျခင္းအားျဖင့္ ဘုရင္ေတြအဖို႔ သူတို႔လိုသလို က်င့္သံုးႏိုင္ဘို႔အတြက္ အေထာက္အပံ့ေတြဘဲျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂဏအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္မွာေတာ့ အဲဒီလို ေသြးကဲြမႈေတြဟာ ႀကီးမားတဲ့ အဟန္႔အတား အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္တယ္။…………………………………”

စာမ်က္ႏွာ ၁၉၃၊ တကၠသိုလ္ တင္ထြန္းေအာင္ေရး“ေ၀သာလီၿမိဳ႕က ျပည့္တန္ဆာ”

သီဟ သူ႔ဇနီးကို ေျပာျပေနတာေတြပါ။ စာကို အကုန္ကူးရင္ မ်ားလြန္းလို႔ ဖတ္ေစခ်င္တာေလးေတြပဲ ကူးထားပါတယ္။ (……….)ေတြက မကူးထားတဲ့ေနရာေတြေပါ့။

နည္းနည္းနားလည္ေအာင္ ေျပာရရင္ သီဟက ေ၀သာလီသားပါ။ ဒီဇာတ္လမ္းဟာ ေဂါတမ သက္ရိွထင္ရွားရိွစဥ္အခ်ိန္က ေ၀သာလီ၊ ရာဇၿဂိဳလ္၊ ေကာသလ၊ သာ၀တၱိ၊ ဂႏၲာရ စတဲ့ၿမိဳ႕ႏိုင္ငံေတြေပၚမွာ မူတည္ေရးထားတာပါ။ အဲဒီကာလတုန္းက ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး(ဒီမိုကေရစီ ဘုိးေအေပါ့ေလ)နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဘုရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ႏိုင္ငံေတြဆိုၿပီး ကဲြေနတဲ့ အထဲမွာ ေ၀သာလီရဲ႕ ဂဏအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ သိပ္ကို နာမည္ထြက္ခဲ့တာပါ။ ေ၀သာလီဟာ သိပ္ခ်မ္းသာ ခဲ့တာေပါ့။ ဗုဒၶသမိုင္းေတြ ဖတ္ဖူးတဲ့လူေတြ သိပါလိမ့္မယ္။ ဒီစာအုပ္မွာမွ ေ၀သာလီအေၾကာင္းပါတာ မဟုတ္ပါ။

ထားေတာ့။ သီဟရဲ႕ အေျပာေလးေတြကိုဖတ္ပါ။ ၂၁ရာစု ဗမာႏိုင္ငံနဲ႔ ယွဥ္စဥ္းစားပါ။ အေျဖတခုခုထြက္လာရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ စဥ္းစားစရာ တခုခုထြက္လာရင္ က်ေနာ္ ေက်နပ္ၿပီ။

0 comments:

Sunday, March 25, 2007

ေဂါတမ လက္ထက္က ဘုရင္စနစ္

“……ဒီဆင္းရဲမႈေတြ မမွ်တမႈေတြရဲ႕တာ၀န္ဟာ ဘယ္သူ႔ေပၚမွာရိွမလဲ ေမာင္ေတာ္”

ေရာဟဏီက သီဟကို ေမးလိုက္သည္။ သီဟကရယ္၍ ဇနီးျဖစ္သူကို ၾကည့္လိုက္သည္။

“ဘုရင္ေတြ မင္းႀကီး မင္းငယ္ေတြမွာ ရိွတာေပါ့။…………..”

“သူတို႔ေၾကာင့္ဆိုတာ ဘာေၾကာင့္ေျပာႏိုင္ရတာလဲ”

“ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘုရင္စနစ္ဟာ ဘုရင္လုပ္သူရဲ႕ အာဏာအခြင့္အေရးသာ ပဓာနျဖစ္လို႔ပဲ။ သူဟာ သူ႔ရဲ႕ႏိုင္ငံမွာ အၾကြယ္၀ဆံုးနဲ႔ အလြတ္လပ္ဆံုးပုဂၢဳိလ္ပဲ။ သူဟာ ဘာမွ အလုပ္မလုပ္ပဲနဲ႔ ဥစၥာပစၥည္းေတြဟာ တေန႔တျခားတိုးပြားေနတယ္။ သူ႔ႏိုင္ငံမွာရိွေနတဲ့ ကၽြန္ေတြ သုႏၵရေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပစၥည္းဟာ သူပိုင္ပစၥည္းပဲျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ မွန္သမွ်တို႔ရဲ႕ အရွင္သခင္ပဲျဖစ္တယ္။ သူဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ သမီးကညာေတြကို သူ႔ရဲ႕ ဆႏၵရမက္အတြက္ သူ႔နန္းေတာ္ေတြထဲမွာ ထားႏိုင္တယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ သားလုလင္ေတြကိုေတာ့ သူ႔ရဲ႕ထီးနန္းစည္းစိမ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ခ်ဲ႕ထြင္ဘို႔အတြက္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ေစခိုင္းတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဥစၥာပစၥည္းေတြကိုလဲ သူ႔ရဲ႕ ထီးနန္းအေဆာင္ေတာ္ေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳရတယ္”

“ဟင္…လူေတြက ဒါေတြကို ေခါင္းငံု႔ေနၾကတာဘဲလား..”

“ဒါကေတာ့ အုပ္စိုးသူေတြဟာ လက္နက္၊ အာဏာနဲ႔ အဓမၼ ဖိႏွိပ္လာခဲ့တာ အေနၾကာလာေတာ့ အစဥ္အလာလို ျဖစ္ၿပီး အက်င့္ျဖစ္သြားေတာ့လဲ ခံေနၾကတာဘဲ။ …….”

စာမ်က္ႏွာ ၁၉၁-၁၉၂။ တကၠသိုလ္တင္ထြန္းေအာင္ေရး “ေ၀သာလီၿမိဳ႕က ျပည့္တန္ဆာ” ပထမပိုင္း။ ထုတ္ေ၀သည့္ႏွစ္၊ ထုတ္ေ၀သူ မျမင္ရေတာ့ပါ။

ကဲသိၾကပလား ဘာေၾကာင့္ မဂၤလာေဆာင္ႀကီးႀကီးလုပ္၊ စိန္ႀကီးႀကီးပန္ၿပီး အိမ္ႀကီးႀကီးေတြနဲ႔ ေနႏိုင္တယ္ဆိုတာ(ဗိုက္ႀကီးႀကီးေတာ့ ဘာလို႔လဲ မသိေပါ့ေလ)။ ခ်မ္းသာတာ အျပစ္မေျပာပါနဲ႔။ ဘုရားလက္ထက္ကတည္းက သီဟဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေလးေတာင္သိေသးတာ။ က်ေနာ္တို႔ေတြလည္း သီဟ ေလာက္ေတာ့ သိသင့္ၿပီေပါ့။ ကိုသီဟေျပာတဲ့ အက်င့္ေလးေတြလည္း ေဖ်ာက္သင့္ၿပီေပါ့။……

ဖတ္ၿပီးျပံဳး၊ ျပံဳးၿပီးမဲ့၊ မဲ့ၿပီး စိတ္ပ်က္ႏိုင္ၾကကုန္ေစေသာ၀္။

0 comments:

Thursday, March 22, 2007

ပည့ာတန္ေဆာင္နဲ႔ နတ္မိမယ္ ၉

စင္ကာပူ အမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္(NUS)က ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြဦးေဆာင္လုပ္ေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေလးေတြပါ။


ပည့ာတန္ေဆာင္က လက္ပံပ်ား ေက်းရြာမွာ စာၾကည့္တိုက္ေဆာက္ၿပီးပါၿပီ။ ေရတြင္းလည္း တူးေပးၿပီးပါၿပီ။ စာအုပ္ေတြလည္းလႉ၊ ေဆးေတြလည္း လႉၿပီးပါၿပီ။ ၂၀၀၂ တည္းက ဗမာေက်ာင္းသားတေယာက္စၿပီး လုပ္ခဲ့တာကို ႏွစ္တိုင္းဆက္သြားေနခဲ့တာပါ။ အဲဒီေက်ာင္းသား တကၠသိုလ္မွာ မရိွေတာ့ေပမယ့္ NUS က စင္ကာပူေက်ာင္းသားေတြ ဆက္လုပ္ေနဆဲပါ။ ဒီႏွစ္လည္း ဇြန္လမွာထပ္သြားၿပီး ေက်ာင္းအတြက္ ပရိေဘာဂေတြလႉမယ္ဆုိပါတယ္။ လက္ရိွအခ်ိန္ထိ ေက်ာင္းမွာ ပရိေဘာဂမရိွဘူးလို႔ဆိုထားပါတယ္။ စင္ကာပူကလူေတြေတာ့ ဒီမွာ အလကားေ၀တဲ့ Voices မွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အေပၚပံုက အဲဒီရြာမွာ စင္ကာပူသား တရုတ္ေလးတေယာက္ ေက်ာင္းသားေလးေတြကို ပစၥည္းေ၀ေနတုန္း ရိုက္ထားတာပါ။ အေသးစိတ္ သိလို ကူလုိရင္ ppt_nus@yahoogroups.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။


နတ္မိမယ္ ၉ ကေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္ ၀င္းက်န္(ဒါလည္း စာလံုးေပါင္း မေသခ်ာပါ) ေက်းရြာကို သြားမွာပါ။ ဗမာေက်ာင္းသား ၂ေယာက္ရယ္ စင္ကာပူေက်ာင္းသား ၂၂ေယာက္ရယ္ သြားပါလိမ့္မယ္။ ေမ ၉ ကေန ၃၀ အထိေနၿပီး ေက်ာင္းစိမ္း ၀တ္စံုေတြ၊ မူလတန္း ေက်ာင္းစာအုပ္ေတြ၊ ကေလးပံုျပင္စာအုပ္ေတြလႉပါမယ္။ ကေလးေတြကို စာသင္ေပးမယ့္အျပင္ ေက်ာင္းကဆရာမေတြကိုလည္း training ေပးမယ္ဆိုပါတယ္ (အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္စာေပါ့)။ အခုေတာ့ ဒီခရီးအတြက္ စတင္အလႉခံေနပါတယ္။ NUS ထဲမွာ နတ္မိမယ္ ၉ အဖဲြ႕၀င္ေတြ ကားေရေဆးရင္း fund ရွာေနၾကပါၿပီ။ သူတို႔ Blog ရိွပါတယ္။ သြားၾကည့္ပါ။ ဗမာေတြစုရံုး စုရံုး လုပ္တဲ့ Peninsula Plaza မွာလည္း ဒဏၰာရီက အလႉခံေပးေနပါတယ္။ ေက်ာင္းစိမ္းေတြ၊ ကေလးစာအုပ္ေတြ၊ ပိုက္ဆံေတြ တတ္အားသမွ် ကူညီၾကပါလုိ႔။

ကိုယ္မလုပ္ႏိုင္တာကို လုပ္ေပးတဲ့လူရိွရင္ လုပ္ေပးတဲ့လူကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီျခင္းျဖင့္ လုပ္ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ၾကပါလုိ႔။ ေက်းဇူးအထူး တင္ပါတယ္ဗ်ာ။ သူငယ္ခ်င္းေတြကိုလည္း ေျပာလိုက္ၾကပါဦး…..

1 comments:

Friday, March 16, 2007

19th Anniversary of Red Bridge Day


March 16, 1998. Prome Road(Inya Lake),Rangoon, Burma.

Sound of yelling, cursing and shouting spread all over Prome Road and Inya Lake. Platoons of Stick wielding Riot Police were enjoying their day by beating, kicking, and even drowning the University students on strike.

Earlier hundreds of University students gathered and demanded justice from the ruling government for what happened on March 13 inside RIT compound. The demand to release all arrested RIT students were also raised. BSPP responded by sending troops of Riot Police to crush the strike.

The white staircase (တံတားျဖဴ)leading upwards the Inya Lake was so stained with students’ blood that March 16 was later known in Burma as “Red Bridge Day” (တံတားနီ ေန႔). It was rumored female students were molested while drowning inside Inya Lake and nearly a hundred were either beaten to death or drowned to death.

As far as I remember, the official version of the incident did not mention how much causality was there but they did admit 40 students were died of suffocation while transporting them to Insein prison. It was because the vehicle those 40 students were put in had little room for even about 20 people; it was not made for human transporting; the back of the vehicle carries a sealed container with no window. Until about 2 years ago, the vehicle was still running in North Oakkala.

It was a day not to be forgotten, it was a day our brothers and sisters loss their lives while trying to bring better future for us, it was a day 1988 witnessed the first mass killing of innocent people by the authorities. And it is now a day that reminds us the duty to make Burma better is now on us.

From here, I bow, for the fallen heroes!

1 comments:

Thursday, March 15, 2007

အားတက္စရာ ဗမာ့အနာဂတ္မ်ား

“အမယ္ေလး” ဘာမ်ားလဲလို႔ ဖတ္ေနတဲ့မ်က္စိေတြ ခ်က္ခ်င္းခြာသြားတာ ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ “ဟဲ့ဟဲ့…မဖတ္နဲ႔၊ မဖတ္နဲ႔” ေဘးက သူ႔သူငယ္ခ်င္းကိုပါ တဆက္တည္းတားလိုက္တယ္။ သူ႔သူငယ္ခ်င္းမက ေၾကာက္ေၾကာက္လန္႔လန္႔နဲ႔ စာရြက္ကို ခ်က္ခ်င္းျပန္ခ်။ “မဖတ္ဘူးေနာ္”တဲ့။

မေန႔က က်ေနာ္ျမင္လိုက္ ၾကားလိုက္ရတဲ့ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူတစုရဲ႕ စာရိတၱသပိတ္ လံႈ႕ေဆာ္စာအေပၚ တုန္႔ျပန္မႈေလးပါ။ အနီးအနား ေမးျမန္းၾကည့္ေတာ့ သူတို႔တေတြ ဒီမွာ မဟာသိပၸံဘဲြ႕ လာတက္ေနၾကတာဆိုပဲ။ ရင္နာစရာပါ။ က်ေနာ္တို႔ေတြ သိပ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ေက်ာင္း၊ သမုိင္းအစင္အလာ ႀကီးမားတဲ့ေက်ာင္း၊ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးေတြမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေရွ႕တန္းက ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ေက်ာင္း။ ဒီေက်ာင္းက ေမြးထုတ္လိုက္တဲ့ ရင္ႏွစ္သည္းျခာ ႏိုင္ငံ့အနာဂတ္ေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္တဲ့ မ်က္လံုးတစံုကိုေတာင္ စစ္တပ္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ မဖြင့္ရဲဘူးဆိုေတာ့…….။

က်ေနာ္ သိပ္၀မ္းနည္းတယ္။ သိပ္စိတ္ပ်က္တယ္။ သိပ္တုန္လႈပ္သြားတယ္။ က်ေနာ္တို႔တေတြ ဒီေလာက္ေတာင္ ရႉံးသြားၿပီလား။ ဒီေလာက္ထိေအာင္ တကယ္ကို ေသြးေၾကာင္ကုန္ၿပီလား။ ကိုယ့္မ်က္လံုးေတာင္ ကိုယ္မပိုင္တဲ့ ဒီအနာဂတ္ေတြရဲ႕လက္ထဲ ဗမာျပည္ႀကီးကို ထိုးအပ္လိုက္ရင္…… “တို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါး၊ ျပည္သူ႔သေဘာထား” ဆိုၿပီး “ႏိုင္ငံဦးေဆာင္မႈဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕တာ၀န္သာျဖစ္တယ္” လို႔ တညီတညြတ္တည္းဆိုၾကမယ္ထင္တယ္။

“ရန္ကုန္မွာ အကိုရိွေသးတယ္။ သပိတ္ေမွာက္လိုက္ရင္ သူဘယ္လိုလုပ္မလဲ”တဲ့(လမ္းေပၚထြက္ၿပီး ေအာ္ခိုင္းေနလို႔လားဗ်ာ)။

“က်ေနာ္က ဒါေတြနားမလည္ဘူး”တဲ့(ဗမာလို ေရးထားတာႀကီးကိုေလ)။

တပ္မေတာ္ႀကီးေရ…..စိတ္ေအးလက္ေအးသာ ေနပါေတာ့။

0 comments:

Wednesday, March 14, 2007

ဘာလုပ္ၾကမလဲ။


ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ေတြးၾကည့္ပါ။ ၿပီးရင္ ဆံုးျဖတ္ပါ။

က်ေနာ္တို႔ တေတြ ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး ထိုင္ေနၾကမလား။

လုပ္ႏုိင္သေလာက္ေလး လုပ္မယ္ဆိုၿပီး ကူလုပ္ၾကမလား။

ၾကားဖူးၾကမွာပါ…“ထိုင္ေနလို႔ေတာ့ ဘာမွျဖစ္မလာဘူး”

ကိုယ္တေယာက္တည္း လုပ္လို႔ မျဖစ္ဘူးဆိုၿပီး မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကမလား။

ကိုယ္လိုလူေတြ တေယာက္၊ တေယာက္နဲ႔ အမ်ားႀကီးရိွရင္ဆိုၿပီး လုပ္ၾကမလား။

ၾကားဖူးၾကမွာပါ..“အုတ္တခ်ပ္၊ သဲတပြင့္”

မႀကိဳက္ဘူး၊ မေကာင္းဘူး တတြတ္တြတ္ရြတ္ေနမယ့္အစား

သူမ်ားေျပာတာေတြ ေခါင္းညိတ္ေနမယ့္အစား

သူမ်ားေတြလုပ္တာေတြ လက္ခုပ္တီးေနမယ့္အစား

……………………………….

ၾကားဖူးၾကမွာပါ…“တေန႔တလံ၊ ပုဂံ ဘယ္ေရြ႕မလဲ”

က်ေနာ္ကေတာ့ ထိုင္ရာကထလို႔ ေျခတလွမ္းလွမ္းလိုက္ၿပီ။

သဲတပြင့္ အျဖစ္ေပါ့။

ဗမာျပည္မွာ သဲမုန္တိုင္းႀကီး တိုက္ပါေစ…အုတ္မိုးႀကီး ရြာပါေစ….

0 comments:

Tuesday, March 13, 2007

19th Anniversary of March 13, 1988


March 13, 1988
. Rangoon Institute of Technology(RIT), Insein, Rangoon, Burma.

Scores of RIT students were in confrontation with Burmese Riot Police. The mass unrest was triggered by the release of Zaw Zaw (a) Nyi Nyi Lwin, reportedly to be a son of Burma Socialist Programme Party (BSPP) Ward’s People Council. He was allegedly involved in hitting the RIT students at Sandar Win Teashop on March 12, 1988 together with his friends.

There were 300 or 400 students at that time against two platoons of Riot Police. No one at that time knew this day would bring the very first casualty of thousands killed throughout the turbulent year of 1988. On this day the struggle against 26 year rule of BSPP was started.

Picture:Demonstration in front of Rangoon General Hospital, 1988.In a Riot Report Commission report released on May 1988, the RIT incident was mentioned as below.

Some of the personnel who were responsible for maintaining order and security and some members of the squad were hit by stones and got hurt and they began to use water hoses from fire engines to break up the crowd. About 15 minutes later the fire engines ran out of water.

The students got more rowdy with more throwing of stones. The Rangoon Division People's Police Force Commander ordered the platoon commander of the riot squad to use tear-gas to break up the crowd and if the crowd did not break up and members of the squad were in danger of being harmed, six of the twelve members who were armed with Remington twelve-bore shot-guns were to open fire at a level close to the ground.

The riot squad entered the campus of the Rangoon Institute of Technology and broke up the crowd using 14 tear-gas bombs six of which were fired by guns and eight of which were thrown by hand as well as opening fire with six Remington shot-guns each using only one shot. Five students got wounded and one of them, Maung Phone Maw, died.

According to the testimonies of the Police Surgeon and other doctors, as well as the Ballistic Expert of the Criminal Investigation Department (Insein), the lead shots extracted from the wounds of the students were found to be those which came from shot-guns.

So, student Maung Phone Maw of the RIT succumbed to the wounds caused by shots from amonst six shot-guns numbered 755856, 756438, 755554, 753695, 753170 and 753816 used by members of the riot squad. Besides Maung Phone Maw, RIT student Maung Soe Naing also succumbed to the bullet wounds on 5-4-88 while undergoing medical treatment at the Rangoon General Hospital.

If (if) the report is to be believed (which I never do), the sequence should go like this.

  1. Use tear-gas to break up the crowd and if the crowd did not break up and members of the squad were in danger of being harmed,
  2. Six of the twelve members who were armed with Remington twelve-bore shot-guns were to open fire at a level close to the ground.

However, if you read carefully, you can see the sequence went

  1. Broke up the crowd using 14 tear-gas bombs
  2. Opened fire with six Remington shot-guns each using only one shot.

There was no sign of waiting to see IF the crowd broke up after firing tear-gas. And there was no sign of firing guns level close to the ground.

More students were arrested on the following days. According to the report, a total of 625 RIT students were arrested on 15, 16, and 17 March. 484 students were released on 16 April and on 1 May but 141 remained under custody.

It is now 19 years after that incident. But we remember them and we give our respect to them.

For Ko Phone Maw, for Ko Soe Naing and thousands who lost their lives, we vow to continue the struggle in anyway we can until our last breath.

0 comments:

Thursday, March 08, 2007

ပလက္ေဖာင္းေဘးက အနာဂတ္


သူ ဘာမွ အပူအပင္မရိွဘူး။

သူ႔အေမ ဘယ္နားမွာလည္း မသိဘူး။

သူ႔အနာဂတ္ ဘယ္လိုရိွမလဲ မသိဘူး။

သူ႔ကို ဘယ္သူမွလည္း အေရးမစို္က္ႏိုင္ဘူး။

သူဟာ ဗမာျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ျဖစ္တယ္။

သူဟာ ပလက္ေဖာင္းေဘးက အနာဂတ္ျဖစ္တယ္။

(Burmese American Democratic Alliance မွာတင္ထားတဲ့ ပံုေတြထဲက အခံစားရဆံုးပံုကိုယူထားတာပါ။ ပံုေတြအားလံုးကို ဒီမွာ န႔ဲ ဒီမွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။)

1 comments:

Tuesday, March 06, 2007

အရာရိွမင္း၏ ဒုကၡ

အခ်ိန္မရိွလို႔ အသည္းအသန္ အလ်င္အျမန္ ဦးတင္မိုးရဲ႕ ေနာက္ကဗ်ာတပုဒ္တင္လိုက္ပါတယ္။ အရာရိွမင္းမ်ား အတြက္ပါ။

အရာရိွမင္း၏ ဒုကၡ

အစည္းအေ၀းတြင္ -

ေကၽြးသည္ကိုစား၊ ၾကားသည္ကိုဆို

ႀကိဳသည္ကိုလုပ္၊ ကၽြန္ကၽြႏု္ပ္သည္

ဟုတ္ပါ့မွန္ပါ့၊ ႏႈတ္မခ်ဘဲ

က်ေအာင္ ႀကိဳက္ေအာင္ ေျပာတတ္၏။

အလုပ္ခြင္တြင္ -

အစီရင္ခံစာ၊ သတင္းစာ၌

မ်က္ႏွာလွေအာင္၊ အလယ္ေကာင္က

ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ကိန္းဇယားႏွင့္

သားနားဘိေတာင္း၊ ေကာင္းမြန္ဘိျခင္း

ဌာနတြင္း၌

သင္းေမႊးေအာင္ ေဆာင္တတ္၏။

အိမ္တြင္ -

သမီးရြတ၊ ဆံတိုမႏွင့္

သားကဂီတာ၊ တိတ္ေခြျပာႏွင့္

လာလာသမွ်၊ ဟာဟာဟဟု

သာစြေမြးေန႔၊ ပြဲႀကီးေတြ႕ေသာ္

ေရွ႕အပတ္ထဲ၊ စည္းေ၀းပဲြ၌

လမ္းသူရဲျပႆနာ၊ အေျဖရွာဖို႔

ဘယ္စာအုပ္ထဲ၊ ဘယ္ပိြဳင့္ဆဲြ၍

လွွီးလႊဲတင္ျပရမည္နည္း။

(၂၅-၂-၇၃)

0 comments:

Monday, March 05, 2007

ေဟ၀န္ေတာင္က ကိုးေတာင္က်ား

ဆရာဦးတင္မိုး အမွတ္တရ သူ႔ရဲ႕“ပုဂံေက်ာင္းက ေခါင္းေလာင္းသံ” ကဗ်ာစာအုပ္ထဲက ကဗ်ာတပုဒ္ကို ေ၀ငွလိုက္ပါတယ္။ ၁၉၇၇ ဇူလိုင္လမွာ တန္ဖိုး ၅ က်ပ္နဲ႔ အေမ့ေက်ာင္းစာစဥ္က ထုတ္ေ၀ၿပီး ပန္းေပါင္းတရာက ျဖန္႔ပါတယ္။ မ်က္ႏွာဖံုးပန္းခ်ီ ေပၚဦးသက္ပါ (ေနာက္မွ မ်က္ႏွာဖံုးကို တင္ေပးပါအံုးမယ္)။

ေဟ၀န္ေတာင္က ကိုးေတာင္က်ား

၀ါးရုံရိပ္၌
အိပ္ေနေသာက်ား၊ ဆိပ္လူးျမားႏွင့္
တအားပစ္မည္ ရြယ္ေခ်ၿပီ။

ငဒုႆီအို၊ ေသာႏုတိၳရ္ကား
က်ားကိုပစ္ရန္၊ သူမၾကံခဲ့
ဆႏၵန္ဆင္မင္း၊ ျမားႏွင့္ခြင္း၍
ထုတ္ခ်င္းေဖာက္ရန္ လာသတည္း။

က်ားအုိႀကီးကား
အထီးက်န္ကာ၊ ေဟ၀ႏၲာ၌
မာနႏွင့္ႀကိမ္း၊ တဟိန္းဟိန္း။

က်ားအုိႀကီးကား
မီးလို၀င္း၀င္း၊ မ်က္လံုးတြင္းက
ျခင္းျခင္းေတာက္ေလာင္၊ ငါလိုေကာင္ဟု
မာန္ေစာင္တင္းတင္း၊ တဟင္းဟင္း။

ဟိန္းသံဟင္းသံ၊ ေတာလံုးညံလည္း
အမွန္မွာကား၊ ႂကြက္အလားသို႔
စိတ္အားငယ္လ်က္ ရိွေခ်ၿပီ။

၀ါးရုံရိပ္၌
အိပ္သာအိပ္ရ၊ စိတ္မခ်။

၀ါးရုံရိပ္၌
ထိပ္လိုက္လန္႔လိုက္၊ ထေျပးလိုက္ႏွင့္
ေနာက္လိုက္မွာကား၊ သမီးသားႏွင့္
မယားမွ်သာ၊ သူ႔ကမၻာ။

၀ါးရုံရိပ္၌
အရိပ္ကိုပင္၊ ရန္သူထင္လ်က္
ရန္သူကုိပင္၊ အရိပ္ထင္လ်က္
အျမင္မႈန္၀ါး၊ အထင္မွား။

ျမင္လိုက္၀ါးလိုက္၊ ထင္လိုက္မွားလိုက္
ေတြ႕ရာကိုက္ေသာ္
ေနာက္လိုက္ကဖဲ၊ ဖဲသူမဲႏွင့္
လမ္းခဲြကိုျမင္၊ လမ္းလဲြ၀င္သည္
လမ္းစဥ္လည္းေပ်ာက္၊ ေခ်ာက္ထဲေရာက္။

ေခ်ာက္ထဲေရာက္လည္း
ေဟာက္ခ်င္ဟိန္းခ်င္၊ သူ၏ဥာဥ္ေၾကာင့္
ျမင္သမွ်ၾကား၊ ရန္သူလားဟဲ့....
ငယ္သားေနာက္လိုက္၊ သူ႔ကိုကိုက္ဖို႔
အငိုက္ကိုမ်ား၊ ဖမ္းမလားဟဲ့....
ယံုမွားေသာစိတ္၊ တထိတ္ထိတ္ႏွင့္
လိပ္ျပာငယ္လ်က္ရိွေခ်ၿပီ။

ေသာႏုတိၳဳရ္ကား
တခ်ဳံခိုလ်က္၊ တကုန္းတက္စဥ္
သူ႔လက္တြင္း၀င္၊ သူ႔ခြင္တြင္းေရာက္
သူ႔ေအာက္၀ပ္တြား၊ ကိုးေတာင္က်ားကို
လက္ယားလ်က္ရိွေခ်ၿပီ။

၀ါးရုံရိပ္၌
သမီးတက်ိပ္၊ သားတက်ိပ္ႏွင့္
အိပ္ေနေသာက်ား၊ ပစ္ခဲ့ျငားက
မယားအိမ္က၊ မ်က္ႏွာရလိမ့္။

က်ားအိုႀကီးကား
နီးေ၀းအျမင္၊ မၾကည္လင္ေတာ့
သူ႔တြင္ မ်က္စိမႈန္ေခ်ၿပီ။

၀ါးရုံရိပ္၌
အိပ္မႈန္စံုမႊား၊ ကိုေရႊက်ားလည္း
“ႏြားကိုကိုက္တာ၊ ကၽြႏု္ပ္ပါဗ်....
ရြာကိုေႏွာက္ေမႊ၊ ကၽြႏု္ပ္ေလဗ်....
လယ္ေျမယာထဲ၊ ၀င္၍ဆဲြသည့္
က်ားရဲသမုတ္၊ အကၽြႏု္ပ္ဗ်....
ခု မဟုတ္ပါ၊ မဟုတ္ပါၿပီ
ခ်မ္းသာေပးပါ့၊ ေပးပါဗ်” ဟု
စိတ္ကစဲြလမ္း၊ ထေယာင္ယမ္းစဥ္
ငန္းဖမ္းေသာက်ား၊ ၀ါးရုံနား၌
ျမႇားဆိပ္ထိပ္တက္၊ ရန္သူ႔လက္တြင္
ပက္လက္လန္၍ လဲသတည္း။

ေသာႏုတိၳဳရ္ကား
က်ားအိုတေကာင္၊ ေဟ၀န္ေတာင္က
အေခ်ာင္ရခဲ့ေလသတတ္။

(၁၈-၁-၇၃ မွ ၇-၂-၇၃)

(၂၁ ရာစု က်ားအိုႀကီးေတြ ဒီကဗ်ာကို နားလည္ပါ့မလားမသိ။ ၂၀ရာစု က်ားအိုႀကီးေတာ့ သူ႔ကိုေရးလို႔ ေရးမွန္းမသိ ဆံုးရွာၿပီ။ ခံစားနားလည္ႏိုင္ၾကပါေစ။)

0 comments:

Sunday, March 04, 2007

ခြင့္လႊတ္ပါ

က်ေနာ္ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ၿပီး စာမေရး ျဖစ္တာၾကာၿပီ။ သိပ္ကိုၾကာၿပီ။ တမ်ဳိးသားလံုးေကာင္းစားေရးအတြက္ ဗမာျပည္မွာ၊ ႏိုင္ငံျခားမွာ လူေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားၿပီး လုပ္ေနၾကခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တေယာက္ ကိုယ့္ဘ၀အတြက္ ပညာေရး၊ ႀကီးပြားေရးေတြ လုပ္လို႔ ဗမာျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ကို ဥပကၡာျပဳထားခဲ့တယ္။

ဆႏၵျပတဲ့လူေတြျပလည္း က်ေနာ္အားမေပးႏိုင္။ လြတ္ျပန္ေတာ့လည္း ၀မ္းသာမေပးႏိုင္။ စင္ကာပူမွာ အခြန္ကိစၥလုပ္ၾကေတာ့လည္း အကူအညီမေပးႏိုင္။ ဟိုတုန္းကလုပ္ႏိုင္တာေတြ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္း ေဒါသျဖစ္တယ္။ လုပ္ေနၾကတဲ့ လူေတြကိုလည္း အားနာတယ္။ သူတို႔ေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီး ရွက္လည္းရွက္ပါရဲ႕။

တခုပဲေျဖသာပါတယ္။ ဘာဆိုဘာမွ မလုပ္၊ တိုင္းျပည္ကိုမခ်စ္၊ လူမ်ဳိးလည္းမခ်စ္၊ ႏိုင္ငံျခားမွာေန၊ မင္းတို႔ဘာလုပ္လုပ္ ဘာမွ ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ဗမာျပည္အေရးကို လံုးလံုးမကူညီ စိတ္မ၀င္စားတဲ့သူေတြထက္ေတာ့ သာပါေသးတယ္လို႔။ ၈၈မွာ ခ်ာတိတ္က်ေနာ္ ဆႏၵျပပဲြ ၀င္ႏဲႊခဲ့တယ္။ ေသနတ္သံေတြၾကားပုန္းေရွာင္ခဲ့ဖူးတယ္။ ၉၆ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမွာ ပါခဲ့တယ္။ လံွစြပ္တပ္ ေသနတ္ေတြနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ နံပါတ္တုတ္ေတြနဲ႔ အရိုက္ခံ၊ အဖမ္းခံရဖူးတယ္။ ၉၈မွာ ခ်ခဲ့ျပန္တယ္္။ သူငယ္ခ်င္းေတြ တျဖဳတ္ျဖဳတ္အဖမ္းခံရခ်ိန္မွာ ညညအိမ္ေရွ႕ ကားသံၾကားရင္ ရင္ခုန္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေတြဟာ က်ေနာ့္အတြက္ အတိတ္ေတြျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ လုပ္ႏိုင္တဲ့လူေတြ လုပ္ေနၾကခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ဘ၀ကို ေပ်ာ္ေမြ႕လုိ႔ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ေနတတ္ၿပီ။

ဒီအျပစ္ေတြအတြက္ က်ေနာ္ သိတာေတြ၊ က်ေနာ္ ၾကဳံခဲ့တာေတြ၊ ညီငယ္ ညီမငယ္ေတြအတြက္ က်ေနာ္ ေျပာျပမယ္။ က်ေနာ္ လုပ္လို႔ရသေလာက္ လုပ္ေပးေနဦးမယ္။ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံရဲတဲ့ သတၱိေတြ က်ေနာ္ျပန္ရတဲ့ အခ်ိန္အထိေပါ့။

က်ေနာ့္ကို ခြင့္လႊတ္ပါ။

1 comments: