Friday, February 09, 2007

၉၆ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၀၇

၉၆ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၀၇

ယေန႔ အခ်ိန္အခါသည္ တိုင္းျပည္၏ လံုျခဳံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား အေပၚအခြင့္ေကာင္းယူ အျမတ္ထုတ္ၾကမည့္ နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစမ်ား ထၾကြေနသည္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ၊ သူ႕ကၽြန္မခံလိုေသာ ျပည္သူတရပ္လံုး ႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္၏။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအေပါင္းသိေစေသာငွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၉၆ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)မွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတိုင္း ကွၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေၾကညာအပ္သည္။

၁။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၆ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသည္ မွား၏။ ယင္းလႈပ္ရွားမႈသည္ အေနာက္အုပ္စု လိုလားသူတို႔၏ ေျမွာက္ထိုးပင့္ေကာ္လုပ္ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုမွား၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

၁ (က)။ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ၏ မီးပြင့္ျဖစ္ေသာ စက္မႈေက်ာင္းသားမ်ားအား လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွ ကန္ေက်ာက္ရိုက္ႏွက္မႈကို ေက်ာင္းသားမွန္းမသိ၍သာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမ်ားတြင္ ရွင္းျပခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားတို႔အား တပ္မေတာ္မွ ရိုေသေလးစားေၾကာင္းသိသာ၏။ သာမန္ျပည္သူထက္ အေလးဂရုျပဳေၾကာင္းသိသာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပႆနာဆက္ရွာခဲ့မိေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္မွား၏။

၂။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေနာင္ေတာ္ အမေတာ္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပုံဟု ေခၚေလ့ရိွၾကေသာ ၈၈ ဆူပူအၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈသည္လည္း မွား၏။ ယင္းလႈပ္ရွားမႈသည္ တိုင္းျပည္ကို ကၽြန္ဘ၀သို႔ ျပန္လည္သြတ္သြင္းလိုသူ အာဏာရူးတို႔၏ ႀကိဳးကိုင္ခ်က္ျဖစ္၏။

၂ (က)။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးေန၀င္းမွ “စစ္တပ္ဟာ ပစ္ရင္ မွန္ေအာင္ ပစ္တယ္။ မိုးေပၚေထာင္ပစ္တာေတြ ဘာေတြမရိွဘူး” ဟု တိုင္းျပည္သို႔ တရား၀င္ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ႀကိဳတင္သတိေပး၏။ ယင္းသတိေပးခ်က္ကို နားမလည္သည့္ သူမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ ပစ္ခတ္ႏိွမ္နင္းျခင္းသည္ တပ္မေတာ္၏ အမွားမဟုတ္။

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ရိွသည္ ဆိုျခင္းသည္ မွား၏။ အမွန္မွာ ယင္းႏိုင္ငံေရးသမားအမည္ခံ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ တရားဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္၍သာ ရာဇ၀တ္သားအေနႏွင့္ အေရးယူရျခင္းျဖစ္၏။

၃ (က)။ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ၁၉၈၈တြင္ ရယူပိုင္ဆိုင္ၿပီးျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒသည္လည္း တပ္မေတာ္၏ လက္၀ယ္တြင္သာရိွ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမရိွဟု ျငင္းဆိုၾကေသာ ယင္းႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ မွား၏။

၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈမ်ား ရိွသည္ဆိုျခင္းသည္ မွား၏။ ယင္းစြပ္စဲြခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ပအားကိုး ပုဆိန္ရိုးမ်ားမွ လုပ္ၾကံ၀ါဒျဖန္႔ျခင္းသာျဖစ္၏။

၄ (က)။ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔သည္ တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္ခင္ၾကသူမ်ားျဖစ္၍ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို တပ္မေတာ္မွလဲြ၍ တပါးသူလက္ထဲမက်ေရာက္ေစရန္ ကာကြယ္လ်က္ရိွေသာ တပ္မေတာ္ႀကီးကို ေစတနာအေလ်ာက္ လုပ္အားေပးၾကျခင္းသာျဖစ္၏။ တပ္မေတာ္သားတို႔ စစ္ဆင္ေရးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသို႔ လမ္းေဖာက္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ တံတားေဆာက္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားတို႔ အတြက္ စားေရ ရိကၡာမ်ား ကူညီသယ္ပိုးရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား ႏွိမ္နင္း၍ ေသာင္းက်န္းသူ အားေပးေသာ ရြာမ်ားအား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား သယ္ယူရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားတို႔မွ မအိပ္၊ မစားပဲ အပင္ပန္းခံ ကူညီၾကျခင္းသာျဖစ္၏။ ထိုသို႔ အကူအညီေပးျခင္းမ်ားကို အတင္းအဓမၼခိုင္းေစသည္ဟု စြပ္စဲြခ်က္မ်ားသည္ မွား၏။

၄ (ခ)။ ထပ္မံေထာက္ျပရသည္ရိွေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ ယင္းေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား အပင္ပန္းသက္သာ ေစႏွင့္ေသာငွာ လမ္းတံတားမ်ားကို တပ္မေတာ္ယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳ ရယံုသာ တည္ေဆာက္၏။ လြန္စြာေခ်ာေမြ႕ေသာ လမ္းတံတားမ်ားအျဖစ္ အပင္ပန္းခံ တည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳ။ တပ္မေတာ္သည္ သိတတ္၏။ ယင္းလမ္းတံတားမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္၏ မည္သည့္ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာသို႔ မဆို တပ္မေတာ္သားမ်ား အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ေရာက္ရိွႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္၏။ စားေရရိကၡာမ်ား မျပတ္ေပးပို႔ႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသာ သံုးသည္ျဖစ္၍ ယင္းလမ္းမ်ားသည္ ေခ်ာေမြ႕၍ အမ်ားသံုးႏိုင္ရန္မလိုအပ္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ယာဥ္ သြားလာႏိုင္ယံု တည္ေဆာက္ထားျခင္းမ်ားအား လမ္းတံတားမ်ား မညီညာ၊ ပ်က္လြယ္သည္ဟု ဆိုျခင္းမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ေစတနာကို နားမလည္ရာေရာက္၏။

၅။ အမ်ဳိးသားညီလာခံႀကီးအား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ က်င္းပေနသည္ဟု ေျပာဆုိေ၀ဖန္မႈမ်ားသည္လည္း တပ္မေတာ္၏ ေစတနာကို နားမလည္ရာေရာက္၏။ ယင္းေ၀ဖန္သူမ်ားသည္ အေနာက္အုပ္စု၏ မိႈင္းမိေနသူမ်ားသာျဖစ္၏။

၅ (က)။ ဒီမိုကေရစီ ျပည့္၀ပါသည္ဆိုေသာ ယင္းအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပခဲ့ျခင္းမရိွ၍ ခိုင္မာသည့္ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မရိွၾကေပ။ ထိုဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတို႔သည္ ယင္း အေျခခံဥပေဒ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ အစိုးရမ်ား တည္ၿမဲမႈမရိွ။ ေလးႏွစ္တႀကိမ္ (သို႔မဟုတ္) ငါးႏွစ္တႀကိမ္ (သို႔မဟုတ္) ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလွ်င္ ပိုမိုေစာစီးစြာ အာဏာလက္လႊတ္၍ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပၾကရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တည္ဆဲအစိုးရမ်ား အေနႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို ေရရွည္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မႈမရိွသည္ျဖစ္၍ တုိင္းျပည္တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ပိုမိုနည္းပါးသည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအား ထိုသို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ရည္ရြယ္၍သာ တပ္မေတာ္မွ ယခုသို႔ အမ်ဳိးသားညီလာခံႀကီးအား အခ်ိန္ယူ က်င္းပေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ တိုင္းျပည္အား ေရရွည္ အုပ္စိုးႏိုင္ေသာ အစိုးရကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ေပမည္။

၆။ ႏိုင္ငံေတာ္အား စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ားသည္ မွား၏။ ယင္းလုပ္ရပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ကို မနာလို မရႈစိမ့္ေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ အားထုပ္မႈသာျဖစ္၏။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈအား ေထာက္ခံၾကသူတို႔သည္လည္း အေနာက္အုပ္စု၏ ျပည္တြင္း ပုဆိန္ရိုးမ်ားသာ ျဖစ္၏။

၆ (က)။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈအား တပ္မေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ အေလးဂရုျပဳျခင္းမရိွေပ။ ယင္းအခ်က္ကို တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားစီးနင္းေနေသာ ေခတ္ေပၚ ပါဂ်ဲရိုး၊ ထရူပါ၊ လမ္ခရူဇာ ကဲ့သို႔ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ အလံုးေပါင္းေျမာက္ျမားစြာေသာ အိမ္မ်ား၊ ျခံမ်ား၊ သိန္းေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ အကုန္အက်ခံက်င္းပၾကေသာ မဂၤလာလက္ထပ္ပဲြမ်ား၊ ညစာစားပဲြမ်ားမွ သက္ေသတည္သည္။ ယင္းတပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စစ္တန္းလ်ားတြင္းမွ နည္းပါးလွစြာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္လခစားဘ၀မွ ယခုသို႔ အိုးပိုင္ အိမ္ပိုင္၊ သူၾကြယ္မ်ားဘ၀သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈအား အေရးထားျခင္းမရိွေၾကာင္းထင္ရွား၏။ “စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ တို႔မမႈပါ” ဟူေသာ သီခ်င္းအား ျပည္သူျပည္သားတို႔ ဂရုျပဳမည့္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယူဆ၏။

၇။ ႏိုင္ငံေတာ္အား လက္နက္ေရာင္း၀ယ္မႈ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းသည္လည္း မွား၏။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိပါးလိုသူ အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ ျပည္တြင္း သစၥာေဖာက္တို႔၏ လုပ္ရပ္ျဖစ္၏။

၇ (က)။ ယင္းတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ၇ ဇူလိုင္ အေရးအခင္း၊ ဦးသန္႔ အေရးအခင္း၊ ဆင္မလိုက္သေဘၤာက်င္း အလုပ္သမားအရးအခင္း၊ မိႈင္းရာျပည္႔ အေရးအခင္း၊ ၈၈အေရးအခင္း၊ စသျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ မလဲႊသာ၍ ပစ္ခတ္ႏိွမ္နင္းခဲ့ရေသာ အေရးအခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေထာက္ျပကာ တပ္မေတာ္အားနည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ လက္နက္ေရာင္း၀ယ္မႈ ပိတ္ဆို႔ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ တရုတ္၊ ရုရွႏွင့္ အစၥေရးတို႔ ထံမွ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာတန္ဖိုးရိွေသာ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား၊ စစ္သံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ တင့္ကားမ်ား၊ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား စသျဖင့္ ေျမာက္ျမားစြာ ၀ယ္ယူရရိွေန၏။ ယခုဆိုလွ်င္ ေခတ္မွီလက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ေလ့ရွိေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားမွလည္း အကူအညီမ်ား ေပးေနၿပီျဖစ္၍ တပ္မေတာ္မွ ပိတ္ဆို႔မႈအား အေလးထားျခင္းမရိွေျခ။

၈။ အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ မိမိတို႔ ၉၆ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)သည္ တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ လက္တဲြ၍ ေခတ္မီွဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တရပ္တည္ေဆာက္ရန္ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္၏။ မိမိတို႔အေနႏွင့္ တပ္မေတာ္အစိုးရမွ ေပးအပ္လာမည့္ စီးပြားေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ကိုင္မည္ဟုလည္း အဓိ႒ာန္ျပဳ၏။ ထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား တြင္လုပ္ကိုင္ရန္လည္း မိမိတို႔အဖဲြ႕တြင္ တပ္မေတာ္၏ေစတနာမွန္ကို နားလည္သည္ျဖစ္ေသာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ထက္ျမက္ေသာ အဖဲြ႕၀င္မ်ား ၇၈၈၇၄၃ ေယာက္ရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူလူထုအား ရွင္းလင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

၉၆ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၀၇

(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) ဆိုတာေလးေတြ တပ္တပ္ထားတဲ့ အဖဲြ႕ေတြ ေခတ္ထေနတာနဲ႔ က်ေနာ္လည္း အဖဲြ႕ဖဲြ႕လိုက္ပါတယ္။ စိတ္၀င္စားရင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလးေတြရရင္လည္း လုပ္ၾကတာေပါ့လို႔ေနာ့။

3 comments:

Ka Daung Nyin Thar said...

ကို ဂ်န္နရိတ္တာၾကီး..

စစ ဖတ္ခ်င္းတုန္းက ရင္တုန္ပန္းတုန္ ျဖစ္သြားတာပဲ.. ဟြန္း.. မေနာက္ပါနဲ႔ဂ်
ဒါနဲ႔ သန္းေခါင္အျပင္ ညဥ႔္မနက္တဲ့ ကိုဂ်န္နရိတ္တာ ဘေလာ့က ျမန္မာျပည္အတုိင္းပဲ မဲမဲေမွာင္ေမွာင္နဲ႔
အိမ္ကို သိပ္လြမ္းတာပဲ.. အဟီး

Anonymous said...

I feel sick after reading this.

လူသစ္ said...

တုိ႔လဲ လိုက္မယ္ ခ်န္မထားနဲ႔။
ေထာက္လွန္းေရးကဆိုင္ကယ္ေလးကိုစီးျပီး ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ေတြေပၚ ပါ၀ါျပခဲ႔ရတာေတြကို သိတ္လြမ္းတာပဲ။ တခါကဆိုရင္
ဒရင္းေသးေသးေလးေနာက္ကို ဘီအမ္ယူၾကီး ႏွစ္စီးနဲ႔လုိက္လာျပီး
ေနာက္ဆံုးေတာ႔ ေဆာရီး ေဆာရီး ထပ္ေအာင္ေျပာသြားၾကတာ..ဟိဟိ..
အဲ႔တုန္းက စံျပရုပ္ရွင္ရံုနားလမ္းဆံုက ပီကယ္ဆို ေတြ႔တိုင္း အေလးျပဳ….ဟု..ဟု..
ခုအဖြဲ႔ထဲ၀င္ရင္ ဒါမ်ိဳးရအုန္းမွာလား ဟင္