Wednesday, September 19, 2007

ျပည္သူတို႔ရဲ႕ သံဃာေတာ္မ်ားပံုေတြကို မိုးဇက္DVBေခတ္ၿပိဳင္၊ ဧရာ၀တီ တို႔မွ ယူပါတယ္။ အျပည့္အစံု ၾကည့္ရန္ ထိုဆိုဒ္မ်ားသို႔ ႂကြပါ။

0 comments: